Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546

Related Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER

Home   /   Department & Center   /   COSMETIC SURGERY CENTER   /   BREAST SURGERY   /   CELL-ASSISTED LIPOTRANSFER

上周为大家详细说了

硅凝胶乳房假体植入隆胸术

后台收到了很多小仙女的咨询

想要昂首挺胸

当然不止这一种手术

今天为大家介绍

脂肪细胞隆胸,丰满乳房,通过虚拟细胞丰胸的神奇作出隆胸。让效果真实而且更自然。除了展现柔软度和形状的自然好处之外,它还不是异物,减少胸部受到副产品的危害,用自己的脂肪本身则减少体内多余的脂肪,通过从身体部位的多余脂肪做转移,提取脂肪做隆胸。 具体需要咨询和配合有经验的医生意见,可做腹部或大腿处的多余脂肪。 ​

使用普通脂肪移植法和使用脂肪细胞技术之间的区别在于帮助细胞转移和使用技术来帮助丰胸。当我们提取脂肪,正常进行脂肪转移,脂肪和血液细胞以及吸入脂肪的混合物,由于脂肪细胞已经开发出来,因此它们可以与生长因子脂肪酸结合使用,提高脂肪细胞的存活率。 脂肪注入乳房时的持续时间 脂肪注射到胸部脂肪细胞就像活的有机体(活组织)移植移动部分。 效果非常自然,它与我们称之为填充物或硅胶隆胸的合成物质完全不同。 ​

•想要减掉身上多余脂肪,来补充给乳房,增加乳房大小的。 •想增加乳房大小,效果自然的。 •术后没有时间恢复的。 •术后不想要疤痕的。 •害怕手术的。 •不想拥有“坚实”胸部的。 •做过硅胶丰胸并希望调整看起来更自然的。 •分娩过后胸部有问题的。 •没有做好硅胶丰胸后按摩的。

•没有手术疤痕只是穿刺。 •比硅胶补充剂更少的组织损伤。 •它可以减少不想在一起的地区的脂肪。 •身体没有异物。 •脂肪注射可以永久保留,不会失效。 •筋膜和收缩没有问题。

•该手术就像准备进行普通外科手术一样的,检查病史,身体检查,检查药物史,检查过敏源等等,建议在手术前和手术后约2周前停止服用维生素或补充剂。 •如果吸脂量不够来隆胸不会使你的胸形更紧凑,重点的是做一个干细胞,局部吸脂减少比例,才能加强身体机能,在丰胸成功后则康复。 •治疗后患者可以照常恢复正常活动,2个月内避免桑拿按摩或做重量运动。 •皮肤可能肿胀,需要借助医疗设备,帮助减轻肿胀并帮助收紧皮肤。

•2-4周内不要服用阿司匹林。 •2-4周内不要喝酒。 •治疗后第一次的伤口会是水,因为可能受到感染。 •第一阶段会有肿胀,然后青紫会逐渐改善。 •2-4周内避免使用发酵酸性食物。 •2-4周内不能激烈运动或者桑拿按摩。 •定期去看医生,让医生看到恢复的症状。