What would you like to find?
Health & Beauty Solutions

Vanquish นวัตกรรมร้อนแรงแห่งปีใช้พลังงาน RF กำจัดไขมันถาวร โดยไม่สัมผัสผิว

Vanquish นวัตกรรมร้อนแรงแห่งปีใช้พลังงาน RF กำจัดไขมันถาวร โดยไม่สัมผัสผิว

[:th]

ครั้งแรกของโลกที่สามารถส่งพลังงาน RF แบบจำเพาะเจาะจง เพื่อทำลายเซลล์ไขมันโดยไม่สัมผัสผิวหนัง

WHAT IS THE VANQUISH PROCEDURE?

Vanquish (45c RF)  เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ล่าสุด ที่สามารถส่งพลังงานคลื่นวิทยุผ่านไปยังชั้นไขมันโดยไม่มีส่วนใดของเครื่อง มือสัมผัสกับผิวหนัง พลังงานคลื่นวิทยุ (Selective RF) จะเปลี่ยนเป็นความร้อนที่ใต้ชั้นผิว ทำปฏิกิริยาเฉพาะกับเซลล์ไขมัน และคงระดับอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์ผิวหนัง และกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียง ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลล์เซียส เซลล์ไขมันจะทำลายตัวเองอย่างถาวร และขับออกจากร่างกายผ่านระบบดูดซึมตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีนี้ จะไม่สร้างความเจ็บปวด ไม่มีแผล และไม่ต้องพักฟื้น ขณะทำเพียงรู้สึกอุ่นๆบริเวณที่ทำเท่านั้น

HOW IS THE VANQUISH TREATMENT PERFORMED?

เทคโนโลยี Vanquish (45c RF) เป็นแนวคิดใหม่ในการทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวร สามารถใช้ได้กับพื้นที่กว้างอย่างหน้าท้อง หรือข้างเอวได้เป็นอย่างดี ด้วยการส่งความร้อนเฉพาะเจาะจงไปที่เซลล์ไขมันเท่านั้น จึงทำให้ปลอดภัย และไม่มีผลใดๆกับเซลล์รอบข้าง เป็นเทคโนโลยีแรก ที่สามารถส่งผ่านพลังงานตรงไปให้ความร้อนกับเซลล์ไขมัน โดยไม่สัมผัสผิวหนัง จากการค้นคว้าวิจัยอย่างยาวนานทำให้ทราบว่า การทำให้เซลล์ไขมันทำลายตัวเองอย่างถาวร หรือฆ่าเซลล์ไขมันได้จะต้องส่งความร้อนในระดับ 45 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง เฉพาะเจาะจงไปที่เซลล์ไขมัน โดยเซลล์ไขมันมีคุณสมบัติในการอมความร้อน เมื่อเซลล์สะสมความร้อนต่อเนื่อง ที่ 45 องศาเซลเซียส ในเวลาประมาณ 30-40 นาที เซลล์จะทำลายตัวเองแบบถาวร และแตกตัว ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบขับถ่ายของเสียของร่างกายตามปกติ

Vanquish

HOW DOES THE VANQUISH COMPARE WITH OTHER TECHNOLOGIES?

การใช้พลังงานความร้อนกำจัดไขมันในอดีต ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือความร้อนในระดับที่ทำลายเซลล์ไขมันนี้ จะทำลายเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆด้วย ทำให้เกิดการไหม้ในผิวชั้นบน หรือเจ็บปวด ในระหว่างการรักษา หรือไม่เช่นนั้น บางเทคโนโลยี ก็กำจัดไขมันได้เพียงจุดเล็ก จึงต้องทำหลายๆจุด จึงใช้เวลามากในการกำจัดไขมันให้ได้พื้นที่ใหญ่ๆ
การออกแบบ ของ Vanquish (45c RF) จึงถือเป็นนวัตกรรม breakthrough ในวงการแพทย์ โดยออกแบบให้สามารถส่งพลังงานคลื่นวิทยุแบบ Selective RF กินพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดความร้อนในระดับ45 องศาเซลเซียส เฉพาะเจาะจงที่ชั้นของเซลล์ไขมันเท่านั้น โดยไม่มีอันตรายต่อเซลล์ข้างเคียงอื่นๆ และไม่มีการสัมผัสผิวหนัง มีส่วนช่วยให้ความร้อนในชั้นไขมันไม่สะท้อนกลับไปกระทบต่อเซลล์เนื้อเยื่อ อื่นๆ จึงไม่เกิดแผลไหม้ หรือความเจ็บปวดระหว่างการรักษา เซลล์ไขมันจะค่อยๆทำลายตัวเอง และถูกขับออกจากร่างกาย ทำให้ชั้นไขมันหดเล็กลง

ผู้เข้ารับการรักษาเพียงแต่นอนสบายๆ เครื่องจะส่งพลังงานเข้าสู่ชั้นไขมันโดยไม่ต้องสัมผัสผิว ผู้รับการรักษาอาจรู้สึกเพียงอุ่นๆในบริเวณที่ส่งพลังงานลงไป ใช้เวลาในการรักษาครั้งละ 30 – 45 นาที สามารถเห็นผลลัพธ์ของสัดส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจน หลังการรักษา 6 สัปดาห์

WHAT RESULTS CAN I EXPECT TO SEE?

หลังจากเข้ารับการรักษาครั้งละ 30-45 นาที สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 4 -6 สัปดาห์ ชั้นไขมันจะหดเล็กลง และสามารถเห็นผลลัพธ์ของสัดส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจน

HOW LONG WILL RESULTS LAST?

Vanquish เป็นการกำจัดไขมันแบบถาวร ดังนั้นตราบใดที่มีการออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนัก อย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ก็จะคงอยู่ดังเดิม

BEFORE & AFTER PHOTOS

*Results may vary from person to person.
*Results may vary from person to person.
*Results may vary from person to person.

live2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 080-5000-123[:en]

THE ULTIMATE FAT BURNER is now in Thailand exclusively at Apex Profound Beauty

Vanquish, the newest high-tech treatment, is the first of its kind that uses selective radio frequency to kill fat cells without damaging skin or muscle.

“Some procedures are painful and may take a long time; others are effective only on small areas of body fat that can be sucked up through a small vacuum. Vanquish combats all those problem. It can treat a large surface area evenly. It’s fast, efficient, and comfortable,” Dr. Nantapat Supapannachart, founder of Apex Profound Beauty states, adding, ” This is a big technological breakthrough.”

 

‘This new technique is a real game changer- it’s the safest, easiest way to remove fat,’

“This new technique is a real game changer—it’s the safest, easiest way to remove fat,” says Robert Weiss, a President-Elect at American Society for Laser Medicine and Surgery , a former associate professor of dermatology at Johns Hopkins Hospital and a past president of the American Society for Dermatologic Surgery (ASDS).

“As the panels heat up, the radio frequency waves they transmit differentiate between fat cells (which are denser and hold less water) and skin and muscle cells,” he explains. “The heat causes cell death in the fat cells; some die instantly, some in a matter of weeks.” The dead cells are filtered through the lymphatic system, metabolized in the liver, and excreted in the urine. “

“It is a remarkable piece of engineering that I really didn’t think was even possible. Not only is it possible, but it works well and is comfortable; patients feel a little warmth around the abdomen. Our initial clinical results have been quite remarkable.”

Whats the device called and how does it work?

FDA approved for deep tissue heating, this device that we’ve recently got to Thailand is Vanquish. What makes this device revolutionary is that it uses focused-field radio frequency to zap fat without ever the touching the patient’s body. This Czech-made technology distinguishes between fat and muscle tissue and the radio frequency waves do not penetrate deep enough to harm any internal organs. During the procedure patients lie underneath the device with the panels positioned close to, but not touching, the treatment area.

Is it reliable and safe?

Several animal and human studies published in a medical journal (Lasers in Surgery and Medicine) between 2009 and 2013 have shown that Vanquish ll targets only the fat layer, without hurting or affecting the skin, sweat glands, hair follicles, muscle, or internal organs. So there’s nothing to worry about. Since it is not a laser there is no skin peeling, pigment change or prolonged healing as side effects. Depending on your skin, the area may be pink for 1-2 hours post treatment or at the worst the there can be mild redness or swelling for a few days but the skin color quickly returns to normal.

Who makes the best candidates?

The ideal candidates for Vanquish are people above the age of 21, in general good health and want to lose fat from their midsection but don’t want to undergo surgery. It is not a weight loss procedure but if you have squishy fat and can pinch an inch or two, Vanquish can help trim your waist and conquer your core (abdomen, love handles and back fat). Since the device kills fat cells themselves, not just the fat within cells, the results are long lasting. It is not recommended for those with metal implants. Cool sculpting or liposuction would be a better choice in that case.

How many treatments are required for visible results?

Each session last for about 45 minutes and four to six sessions scheduled a week or two apart is recommended. Patients may see results in as little as two to three weeks but final results appear two to four weeks after the last treatment. Light to moderate exercise, maintaining a healthy diet and drinking plenty of water will help deepen your results.

How to prepare for the treatment?

Hydration is the key to successful treatment. Patients should drink two litres of water the day before, day of, and two days following the treatment. Your fat does not absorb significant amounts of water, so Vanquish is better able to target it when your other tissues are well hydrated.

BEFORE & AFTER PHOTOS

*Results may vary from person to person.
*Results may vary from person to person.
*Results may vary from person to person.

Call Now To Set Up An Appointment: 085-000-2001, 080-5000-123 or line @ApexBeauty

 

live2

[:]