What would you like to find?
Health & Beauty Solutions

OPERASI HIDUNG DENGAN TULANG IGA

OPERASI HIDUNG DENGAN TULANG IGA

การเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง

การเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง การเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครงของตนเองนั้น จะทำให้ทรงของจมูกดูเป็นธรรมชาติ ในระยะยาวสามารถบิดจมูกได้เหมือนกับจมูกจริง หากอายุมากขึ้นเนื้อโดยรอบก็จะเหี่ยวไปตามวัยไม่เกิดแท่งที่เป็นสันขึ้นมาแบบการเสริมด้วยซิลิโคน แต่วิธีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายสูง เกิดแผลทั้งการผ่าตัดซี่โครง และ บริเวณปลายจมูก เป็นวิธีที่ใช้เวลามากกว่าการเสริมจมูกด้วยวิธีอื่นๆ บางรายจะทำการเสริมจมูกด้วยวิธีนี้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุมาส่งผลให้จมูกแบนลงจึงต้องได้รับการแก้ไข บางรายเสริมจมูกมาแต่ต้องการแก้ไขบริเวณปลายจมูกให้พุ่งมากขึ้น ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การดูแลหลังการผ่าตัดเสริมจมูก

  1. วิธีลดอาการบวมในช่วงระยะแรก คนไข้ควรนอนยกหัวสูง ห้ามนอนตะแคง และควรประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัด
  2. งดรับประทานของหมักดอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  3. ทำความสะอาดแผลทุกวัน โดยการใช้ไม้ปั่นสำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดคราบเลือดบริเวณปลายจมูก
  4. หลังผ่าตัด 3 วัน สามารถเปิดแผลได้
  5. ถ้ากรณีไม่ได้เย็บด้วยไหมละลาย แพทย์จะนัดตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ 14 วัน
  6. ติดตามผลตามที่แพทย์นัด อย่างสม่ำเสมอ